Szukaj
Close this search box.
Logo Fixo System - Drabiny ewakuacyjne

Przepisy i normy dotyczące drabin ewakuacyjnych

Przepisy i normy dotyczące drabin ewakuacyjnych

Czym jest i do czego służy drabina ewakuacyjna?

Drabina ewakuacyjna, nazywana również dostępową lub mocowaną do budynku, jest elementem kluczowym w zapewnieniu bezpieczeństwa ewakuacji w przypadku zagrożenia w budynku. Aby drabina spełniała swoją rolę i była bezpieczna w użytkowaniu, konieczne jest przestrzeganie norm bezpieczeństwa określonych w przepisach.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, drabiny ewakuacyjne mogą być stosowane w budynkach PM, w których wymagana jest druga droga ewakuacyjna dla ludzi z wyższej kondygnacji. Jednakże, zgodnie z tymi przepisami, dopuszcza się ich stosowanie tylko wtedy, gdy liczba osób przebywających na wyższej kondygnacji nie przekracza 50, a w budynkach z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem – 15. Należy zaznaczyć, że przepisy te nie dotyczą zakładów pracy chronionej.

W jakim miejscu należy montować drabiny ewakuacyjne?

Drabiny ewakuacyjne należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych, jednak nie wolno umieszczać ich naprzeciwko świetlików i okien. W przypadku, gdy różnica wysokości między kondygnacjami nie przekracza 3 m, dopuszcza się wykonanie drabiny bez obręczy ochronnych, z uwzględnieniem określonych w przepisach wymagań.

Ważne jest, aby drabiny ewakuacyjne w budynkach były odpowiednio wykonane i spełniały wymogi bezpieczeństwa określone w przepisach. W przypadku wątpliwości co do prawidłowego funkcjonowania drabiny, należy przeprowadzić odpowiednie badania i przeglądy, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników w sytuacjach zagrożenia.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Normy bezpieczeństwa dotyczące drabin ewakuacyjnych, pionowych i przeciwpożarowych

Drabiny ewakuacyjne, pionowe, muszą spełniać określone normy bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczną ewakuację w sytuacjach zagrożenia. W zależności od ich przeznaczenia, stosowane są różne normy. Na przykład, drabiny mocowane na stałe do budynków i innych budowli powinny spełniać wymagania techniczne i przejść badania zgodnie z normą DIN18799-1. Norma DIN14094-1 określa wymagania dla drabin ewakuacyjnych z pałąkami ochronnymi lub bez, uchwytami i podestami, które są przeznaczone do użytku podczas pożaru i muszą umożliwiać bezpieczną i szybką ewakuację.

Drabiny ewakuacyjne, które umożliwiają dostęp do maszyn i urządzeń, muszą spełniać wymagania określone przez normę EN-ISO-14122-4. Ochrona przeciwpożarowa jest kluczowa dla drabin ewakuacyjnych, co potwierdza norma DIN-14094-1.

W przypadku drabin ewakuacyjnych, których długość przekracza 3 metry, zaleca się zastosowanie kosza ochronnego, który zabezpiecza przed wypadnięciem w przypadku utraty równowagi. Minimalna średnica kosza ochronnego to 700 mm, a maksymalna 800 mm. Rozstaw obręczy w koszu ochronnym nie powinien przekraczać 0,8 metra, a odległość między pionowymi prętami nie powinna przekraczać 0,3 metra. Rozstaw kotew mocujących drabinę do budynku nie powinien przekraczać 2 metrów. Wszystkie te wymagania pomagają zapewnić bezpieczną ewakuację w razie potrzeby.

Budowa drabiny ewakuacyjnej – wymogi i przepisy

Przy produkcji drabin ewakuacyjnych należy przestrzegać odpowiednich norm bezpieczeństwa, które określają wymagania techniczne i badania. Istnieją normy dla drabin mocowanych na stałe do budynków oraz drabin pionowych z bocznymi podłużnicami, które mogą być stosowane do prac konserwacyjnych i porządkowych w i na budynkach. Ponadto, istnieją normy dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz drabin pionowych mocowanych do maszyn i urządzeń, umożliwiających dostęp przy wykonywaniu prac serwisowych i kontrolnych.

Podczas produkcji drabiny ewakuacyjnej należy zwrócić uwagę na kilka istotnych warunków. Szczeble powinny mieć szerokość nie mniejszą niż 500 mm, a maksymalny rozstaw szczebli nie powinien przekraczać 300 mm. Odstęp między ścianą a szczeblem musi wynosić co najmniej 15 cm, aby zapewnić odpowiednią przestrzeń dla stóp podczas wspinania się po drabinie. W przypadku drabiny o długości powyżej 10 metrów, konieczne jest wyposażenie jej w podest spoczynkowy dla zapewnienia bezpiecznej ewakuacji.

Na szczycie drabiny musi znajdować się stopień zejścia, co umożliwia bezpieczne zejście z drabiny i zapobiega upadkowi. Jeśli drabina ewakuacyjna ma długość większą niż 3 metry, należy zastosować kosz ochronny, który zabezpiecza przed wypadnięciem z drabiny w przypadku nagłej utraty równowagi. Kosz ochronny powinien mieć minimalną średnicę 700 mm i maksymalną 800 mm, a rozstaw obręczy w koszu nie może przekraczać 0,8 metra. Pionowe pręty w koszu ochronnym powinny być rozstawione co najwyżej co 0,3 metra. Ważne jest również, aby rozstaw kotew mocujących drabinę do budynku nie przekraczał co 2 metry.

Drabina Ewakuacyjna z koszem ochronnym i przejściem nad attyką Polski Producent
Drabina Ewakuacyjna z koszem ochronnym i przejściem nad attyką Polski Producent

Kilka słów o drabinach ewakuacyjnych, które nie są zgodne z przedstawianymi normami bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo i ochrona życia ludzkiego są kluczowe w każdej sytuacji, zwłaszcza w przypadku ewakuacji z budynku w przypadku zagrożenia. Dlatego też, wszystkie drabiny ewakuacyjne muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm bezpieczeństwa i spełniać wymogi ustawowe. Montaż drabin ewakuacyjnych, które nie spełniają tych wymagań, jest zabroniony. W przypadku korzystania z drabin, które nie są zgodne z normami, istnieje poważne ryzyko niebezpieczeństwa i uszkodzenia, co może prowadzić do obrażeń lub śmierci. Dlatego, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo podczas ewakuacji, należy stosować tylko drabiny ewakuacyjne zgodne z normami i wyprodukowane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

uDOSTĘPNIJ ARTYKUŁ

Przeczytaj również

Przepisy i normy dotyczące drabin ewakuacyjnych
Porady

Przepisy i normy dotyczące drabin ewakuacyjnych

Czym jest i do czego służy drabina ewakuacyjna? Drabina ewakuacyjna, nazywana również dostępową lub mocowaną do budynku, jest elementem kluczowym w zapewnieniu bezpieczeństwa ewakuacji w

DIN 14094 - Ochrona przeciwpożarowa
Porady

Norma DIN 14094 dotyczy ochrony przeciwpożarowej

Norma DIN 14094 dotyczy drabin ewakuacyjnych, które służą do ewakuacji ludzi w przypadku pożaru lub innych sytuacji zagrożenia. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat tej

FIXO SYSTEM LOGO

Jesteśmy polskim producentem systemu drabin ewakuacyjnych zgodnych z przepisami i normami. Nasze drabiny są wytrzymałe i niezawodne przez lata. Stal cynkowana ogniowo zapewnia wieloletnią trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Logo Fixo System - Drabiny ewakuacyjne

Jesteśmy polskim producentem systemu drabin ewakuacyjnych zgodnych z przepisami i normami. Nasze drabiny są wytrzymałe i niezawodne przez lata. Stal cynkowana ogniowo zapewnia wieloletnią trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Zamów rozmowę z naszym doradcą