Szukaj
Close this search box.
Logo Fixo System - Drabiny ewakuacyjne

Drabiny Ewakuacyjne Lubliniec

Drabiny ewakuacyjne to nieodłączny element wyposażenia budynków, zapewniający bezpieczne wchodzenie. Drabiny umożliwiają bezpieczne wejście na dach budynków a także dojście do trudno dostępnych miejsc i urządzeń (drabiny techniczne, dojścia do maszyn i kominów, na duże maszyny i inne konstrukcje przemysłowe). Nasza firma od lat produkuje i dostarcza drabiny ewakuacyjne klientom na terenie Lublińca (w. śląskie).

Wykonane z wysokiej jakości stali, cynkowane ogniowo lub nierdzewne, opcjonalnie malowane proszkowo. Zgodne z prawem budowlanym, warunkami technicznymi i normami: PN-EN ISO 14122-4, DIN 18799-1,DIN 14094.
Skonfiguruj

Rodzaje drabin ewakuacyjnych

Drabiny ewakuacyjne bez kosza ochronnego Lubliniec — do 3m wysokości

Drabiny ewakuacyjne bez kosza ochronnego to drabina pionowa, której maksymalna wysokość wejścia wynosi 3m od poziomu gruntu. Rozwiązanie to składa się z elementów skręcanych ze sobą. Dodatkowo każdy element drabiny ewakuacyjnej do 3m jest wymienny. Pozwala to na skompletowanie drabiny o dowolnej długości.

Obiekty, w których różnica poziomów nie przekracza 3m nie wymagają drabin z koszem ochronnym.

Drabiny ewakuacyjne bez kosza ochronnego
Drabiny ewakuacyjne z koszem ochronnym

Drabiny ewakuacyjne z koszem ochronnym Lubliniec — od 3 do 10 m wysokości

Drabina ewakuacyjna wyposażona w kosz ochronny stosowana jest gdy do pokonania jest różnica poziomów większa niż 3m. Jest to wymagane przez przepisy prawa budowlanego. Kosz ochronny to inaczej pałąk lub zaplecznik. Drabina ewakuacyjna z koszem ochronnym składa się z elementów skręcanych ze sobą w taki sposób, aby spełniała wszelkie wymagania przepisów.

Drabina może być mocowana na stałe do ściany budynków, na dach hal i magazynów, do maszyn, silosów, na komin oraz wszędzie tam, gdzie wymagany jest dostęp.

Drabiny ewakuacyjne z koszem ochronnym i spocznikiem Lubliniec - powyżej 10 m wysokości

Dla wejścia o różnicy poziomów przekraczającej 10 m zgodnie z przepisami wymagana jest opcja montażu podestu spoczynkowego pozwalającego na odpoczynek podczas wspinania się po drabinie. Spocznik może być stały w formie drabiny dwubiegowej lub jeśli nie ma takiej możliwości – składana klapa z aluminium wewnątrz kosza ochronnego drabiny jednobiegowej. Drabiny te są systemowe i skręcane z segmentów odpowiedniej długości. Mogą być wyposażone w poręcze i stopień zejścia lub podest przejścia nad attyką.

Drabiny ewakuacyjne z koszem ochronnym podestem spoczynkowym i przejściem nad attyką
Drabiny Ewakuacyjne Lubliniec - Polski Producent
jakosc

Najlepsza jakość

Wszystkie drabiny wykonane są z wysokiej jakości stali, cynkowane ogniowo oraz opcjonalnie malowane proszkowo.

Cena adekwatna do jakości

Stawiamy na wysoką jakość naszych drabin, bezpieczeństwo oraz ich wieloletnią trwałość i odporność na korozję zachowując przy tym konkurencyjne ceny.

Szybka realizacja

Posiadamy opatentowany system drabin ewakuacyjnych, dzięki czemu Twoje zamówienie może zostać skompletowane w krótkim czasie.

Certyfikaty

Dostarczane i montowane przez nas drabiny ewakuacyjne spełniają wymogi techniczne takie jak: PN-EN ISO 14122-4, DIN 18799-1, DIN 14094, Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Z jakich elementów składa się drabina ewakuacyjna?

Drabiny pionowe Lubliniec - produkcja i montaż

W naszej ofercie znajdziesz drabiny pionowe montowane do ścian budynków wytwarzane ze stali cynkowanej ogniowo oraz ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej. Możliwy jest także dowolny kolor z palety ral.

Każdy zestaw drabiny ewakuacyjnej wyposażony jest w uchwyty, antypoślizgowe stopnie (szczeble), pobocznice oraz kosz antyspadowy. W zależności od potrzeb i długości drabiny (a także rodzaju budynków, na których ma być montowana drabina) w zestawie mogą znaleźć się również inne elementy takie jak: przejście nad attyką na dach, szyna antyspadowa, zamknięcie drabiny (zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem).

Jeśli konstrukcja budynku posiada obudowę ściany z płyt warstwowych to należy zastosować odpowiednie wsporniki do montażu do słupa. W celu skompletowania odpowiedniej drabiny zachęcamy do kontaktu z naszym doradcą.

Nasze drabiny zapewniają bezpieczeństwo w wielu firmach i posiadłościach prywatnych na terenie Lublińca i pozostałych miejscowości województwa śląskiego.

Drabina-ewakuacyjna-pionowa-z-koszem-ochronnym-podestem-spoczynkowym-i-przejściem-nad-attyką-polski-

Poręcze zejścia

Poręcze zejścia przejście nad attyką drabiny ewakuacyjne polski producent

Kosz ochronny

Wsporniki

Podest spoczynkowy

Segmenty drabin

Zabezpieczenie wejścia

Bezpieczny system drabin ewakuacyjnych

Już dziś możesz zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim pracownikom na drabinach. Oferowane bezpieczeństwo to główny element procesu projektowania naszego systemu drabin z koszem. Do produkcji drabin ewakuacyjnych wykorzystujemy wyłącznie wysokiej jakości, atestowane materiały odporne na działanie warunków atmosferycznych. Wszystkie elementy naszych drabin ewakuacyjnych są zgodnie z obowiązującymi normami takimi jak: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dotyczące budynków, PN-EN ISO 14122-4 (Bezpieczeństwo maszyn), DIN 18799-1 (Drabiny mocowane) oraz DIN 14094-1 (drabina p.poż.).

Warto pamiętać, że montaż drabin powinien być prowadzony przez przeszkolone osoby oraz każda drabina ewakuacyjna powinna przynajmniej raz w roku przechodzić przegląd przez osobę do tego uprawnioną. Zapraszamy do zakupu drabiny bezpośrednio u polskiego producenta.

Zachęcamy do skorzystania z naszej wiedzy o drabinach z koszem.

Przepisy i normy dotyczące drabin ewakuacyjnych

ECI.COM.PL Sp. z o.o.

Dz.U.2015.0.1422 t.j. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 • W budynku PM, w którym jest wymagana druga droga ewakuacyjna dla ludzi z wyższej kondygnacji, dopuszcza się stosowanie na tej drodze drabiny ewakuacyjnej, prowadzącej na dach nad niższą kondygnacją lub na poziom terenu, jeżeli liczba osób przebywających jednocześnie na wyższej kondygnacji nie przekracza 50, a w budynku z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem – 15. Nie dotyczy to zakładów pracy chronionej.

 • Drabiny ewakuacyjne należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych. Sytuowanie drabin naprzeciw świetlików i okien jest zabronione.

 • Dopuszcza się wykonywanie drabin ewakuacyjnych bez obręczy ochronnych, gdy różnica wysokości nie przekracza 3 m, z uwzględnieniem wymagań § 101.

Normy bezpieczeństwa dla drabin ewakuacyjnych

 • DIN18799-1  – dotyczy drabin mocowanych na stałe do budynków i innego typu budowli – mogą to być drabiny pionowe z bocznymi podłużnicami, norma dotyczy wymagań technicznych i badań. Stosowane są do prac konserwacyjnych i porządkowych w i na budynkach

 • DIN14094-1 – dotyczy ochrony przeciwpożarowej – Drabiny ewakuacyjne (w tym z pałąkami ochronnymi lub bez, uchwytami, podestami) Norma informuje o tym, że drabina z koszem jest przeznaczona do ewakuacji w przypadku pożarów, i musi umożliwiać bezpieczną, szybką ewakuację.

 • EN-ISO-14122-4 – Zakres zastosowania: Dostęp do maszyn i urządzeń Planowanie i użytkowanie, Drabiny pionowe mocowane do maszyn i urządzeń umożliwiają dostęp przy wykonywaniu prac serwisowych i kontrolnych, jak też napraw i prac porządkowych. Odpowiada im norma EN-ISO-14122-4.

 • DIN-14094-1 – Ochrona przeciwpożarowa, drabiny ewakuacyjne , drabina mocowana, z pałąkami ochronnymi i bez, uchwyty, podesty. Zakres zastosowania: drabiny ewakuacyjne są elementami budynku budowli zapewniające nam drogę ewakuacyjną do góry lub na dół w czasie zagrożenia.

unia-europejska-drabiny-ewakuacyjne-zgodne-z-wytycznymi-1

Produkowane zgodnie z wytycznymi panującymi w Unii Europejskiej.

pn-en-iso-14122-4-drabiny-ewakuacyjne

Maszyny. Bezpieczeństwo – Stałe środki dostępu do maszyn – Część 4: Drabiny stałe.

din-18799-1-drabiny-ewakuacyjne

Drabiny pionowe mocowane na stałe do konstrukcji budowlanych do celów inspekcyjnych, konserwacyjnych i porządkowych w obiektach budowlanych.

din-14094-drabiny-ewakuacyjne

Ochrona przeciwpożarowa. Drabiny ewakuacyjne.

WARUNKI-TECHNICZNE-drabin-ewakuacyjnych

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

 

FAQ

W przypadku, gdy wysokość ściany i drabiny ewakuacyjnej jest większa niż 3m – wówczas wymagane jest stosowanie kosza ochronnego, który zabezpiecza przed wypadnięciem z drabiny (np. w przypadku nagłej utraty równowagi). Minimalna średnica kosza ochronnego to 700 mm, maksymalna 800 mm. Rozstaw obręczy w koszu nie może być większy niż 0.8m. Pionowe pręty w rozstawie nie większym niż 0,3m. Wsporniki mocujące drabiny do budynku w rozstawie nie większym niż 2m.

Zanim drabina ewakuacyjna zostanie przekazana do użytku, musi zostać wykonana w odpowiedni sposób, według określonych wymogów zapewniających bezpieczne wchodzenie.

Parametry definiujące drabiny ewakuacyjne wyglądają następująco:

 • Stopnie o minimalnej szerokości: 500 mm

 • Maksymalny rozstaw szczebli: 300 mm

 • Odległość drabiny od ściany: nie mniej niż 15 cm (uchwyty uwzględniające ocieplenie budynku)

 • Szczeble wyposażone w powierzchnię antypoślizgową od góry

 • Drabiny ewakuacyjne powyżej 10m: wymagany podest spoczynkowy

 • Szczyt drabiny ewakuacyjnej: wymagany stopień zejścia wraz z poręczami lub przejściem jeśli jest attyka

Każda drabina ewakuacyjna w ciągu drogi ewakuacyjnej musi być instalowana w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Powyższy zapis odpowiada na stawiane pytanie. Wszystkie drabiny muszą spełniać wymagania norm bezpieczeństwa. Nie wolno montować drabin ewakuacyjnych, które są niezgodne z wymogami.

Cena drabiny ewakuacyjnej uzależniona jest głównie od materiału, z którego drabina ewakuacyjna została wyprodukowana: jej wymiarów oraz elementów dodatkowych.

Aby przedstawić Państwu cenę końcową — przygotowaliśmy trzy proste konfiguratory: drabina pionowa do 3m, drabina od 3 do 10 m, drabina na dach powyżej 10m.

Po wypełnieniu i przesłaniu danych z konfiguratora — otrzymacie Państwo od nas kompletną ofertę.

wysokość wejścia do 3m

Drabina bez kosza ochronnego

wysokość wejścia od 3 do 10m

Drabina z koszem ochronnym

wysokość wejścia powyżej 10m

Drabina z koszem ochronnym i podestem spoczynkowym

Autorski system

Drabiny wykonywane są według autorskiego systemu modułowego, pozwalającego na dowolną konfigurację skręcanych elementów.

BEZPIECZEŃSTWO

Drabiny ewakuacyjne produkujemy przy zachowaniu najwyższej staranności i jakości, z atestowanych materiałów. Trwałość, ergonomia i wygoda użytkowania zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Najlepsze drabiny ewakuacyjne w Polsce

Oferujemy drabiny ewakuacyjne produkowane zgodnie z obowiązującymi wymogami i przepisami. Gwarantujemy wysoki poziom bezpieczeństwa, stabilność, odporność na warunki atmosferyczne, łatwy montaż i niezawodność systemu. W ofercie mamy produkt oraz usługę montażu na stałe.

Drabiny-systemowe-ECI-EWAKUACYJNE-Polski-Producent-z-Kluczborka

ZGODNE Z NORMAMI

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: PN-EN ISO 14122-4, DIN 18799-1, DIN 14094

montaż

Modułowy system drabin daje możliwość montażu we własnym zakresie ale również świadczymy kompleksową usługę dostawy i montażu u Klienta. Posiadamy duże doświadczenie bazujące na kilkuset zamontowanych drabinach.

Drabiny ewakuacyjne - bezpośrednio z magazynu

Nasz produkt to konstrukcja systemowa dająca możliwość montażu drabiny na dach w oparciu o standardowe rozwiązanie elementów dostępnych od ręki, z magazynu. Możecie państwo zamówić wymaganą konstrukcję-drabinę od ręki, w dodatku z szybką dostawą i opcjonalnie usługą montażu.Wycena - skorzystaj z naszego konfiguratora, aby dobrać odpowiednią drabinęZamówienie online - złożysz przez internetRealizacja w 48h - szybka wysyłka kurieremCertyfikaty - drabina wyprodukowana zgodnie z normami i przepisami

Zaufali Nam

Poniżej przedstawiamy niektóre firmy, wykorzystujące nasz system drabin ewakuacyjnych. Znaczna część firm współpracuje z nami do dnia dzisiejszego, co świadczy o jakości naszej marki.

Drabiny ewakuacyjne — galeria realizacji

Poniżej przedstawiamy Państwu galerię zdjęć z niektórych realizacji przedstawiające drabiny ewakuacyjne, jakie mieliśmy okazję wykonać. Więcej zdjęć znajdziecie Państwo w zakładce "Realizacje".

NAPISZ DO NAS

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami!

(+48) 77 418 39 85

od poniedziałku do piątku 07:30 – 15:30

Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Kilińskiego 2

Email: drabiny@ewakuacyjne.pl

FIXO SYSTEM LOGO

Jesteśmy polskim producentem systemu drabin ewakuacyjnych zgodnych z przepisami i normami. Nasze drabiny są wytrzymałe i niezawodne przez lata. Stal cynkowana ogniowo zapewnia wieloletnią trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Logo Fixo System - Drabiny ewakuacyjne

Jesteśmy polskim producentem systemu drabin ewakuacyjnych zgodnych z przepisami i normami. Nasze drabiny są wytrzymałe i niezawodne przez lata. Stal cynkowana ogniowo zapewnia wieloletnią trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Zamów rozmowę z naszym doradcą